ห้องพูดคุย » 10 จังหวัดที่มีคนใช้รถ EV มากที่สุดในประเทศไทยคือ..

10 จังหวัดที่มีคนใช้รถ EV มากที่สุดในประเทศไทยคือ..

7 เมษายน 2024
431   0

จากข้อมูลที่มี 10 จังหวัดที่มีคนใช้รถ EV มากที่สุดในประเทศไทยคือ ..

กรุงเทพมหานคร 52,751 คัน,

เชียงใหม่ 3,083 คัน,

ชลบุรี 2,392 คัน,

สงขลา 1,614 คัน,

ขอนแก่น 1,409 คัน,

ระยอง 1,283 คัน,

อุบลราชธานี 1,190 คัน,

สุราษฎร์ธานี 1,177 คัน,

ภูเก็ต 1,039 คัน,

อุดรธานี 965 คัน

cr:https://www.perplexity.ai/search/10ev-l37bgbLnRdiMyky4pkf61A