ห้องพูดคุย » แนะนำแปลง cdi : ชุดแปลง ซีดีไอ เปลี่ยนทองขาวเป็นซีดีไอ WING, VESPA, FR 80 N, TS 125 N, C70, CG, JK 110, C700,C900,C70, DT 100 X

แนะนำแปลง cdi : ชุดแปลง ซีดีไอ เปลี่ยนทองขาวเป็นซีดีไอ WING, VESPA, FR 80 N, TS 125 N, C70, CG, JK 110, C700,C900,C70, DT 100 X

15 กุมภาพันธ์ 2024
578   0

สินค้าเป็นอะไหล่ทดแทน จากโรงงานผลิตในไทย (LEK CDI)
ควรติดตั้งให้ถูกต้อง ไม่ควรติดตั้งหรือแปลงใส่รุ่นที่ไม่ตรงรุ่น
เช็ครหัสสินค้า ก่อนสั่งซื้อ

ข้อระวังไม่สามารถใช้กับคอยล์หัวเทียน(ระบบทองขาว) เดิมติดรถได้
ต้องใช้คอยล์หัวเทียนระบบซีดีไอ เช่น แดช หรือ โซนิค ที่นิยมใช้ก็ได้ค่ะ
ต้องใช้กับล้อแม่เหล็กเดิม
ไม่ควรลองเทสการจุดระเบิดกับตัวถังรถหรือลงโครงรถ เพราะจะทำให้กล่องซีดีไอช็อคและเสีย

-สินค้าต้องใช้ตรงตามรุ่น-
ชุดแปลงซีดีไอ DT 100 X
ชุดแปลงซีดีไอ RX 100
ชุดแปลงซีดีไอ Y 80 M
ชุดแปลงซีดีไอ FR 80 N
ชุดแปลงซีดีไอ TS 125 N, C (ใช้สำหรับรถรุ่นที่มี 2 คอยล์ คือ คอยล์สตาร์ทกับคอยล์แสงอย่างละหนึ่งเท่านั้น)
ชุดแปลงซีดีไอ VESPA (ไม่สามารถใช้กับรุ่นจานไฟเดิมที่มีสามคอยล์ได้ค่ะ)
ชุดแปลงซีดีไอ CG, JK 110
ชุดแปลงซีดีไอ C 70 ND (เก่าญี่ปุ่น)
ชุดแปลงซีดีไอ C 700, C 900 C 70
ชุดแปลงซีดีไอ WING