ห้องพูดคุย » ขั้นตอนการขึ้นซี่ลวด ล้อรถมอเตอร์ไซค์

ขั้นตอนการขึ้นซี่ลวด ล้อรถมอเตอร์ไซค์

9 ธันวาคม 2023
380   0

1. อุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องใช้ก็คือ

– ซี่ลวดใหม่ (ควรเลือกซื้อซี่ลวดที่เบอร์พอดีกับชนิดของขอบล้อ) จะมีสองแบบก็คือ คอสั้น และคอยาว แยกออกจากกัน

– ขอบล้อที่ต้องการจะขึ้น

– ดุมล้อ

– น็อตล็อคซี่ลวด

2. มาเริ่มจากการ เอาซี่ลวดคอสั้นสอดเข้าจากด้านใน (ใส่รูเว้นรู) โดยใส่ทีละด้าน เพื่อป้องกันการสับสน

3. เมื่อใส่วนจนครบแล้ว ก็นำซี่ลวดคอยาวมา มาใส่จากด้านในฝั่งตรงข้าม

4. เมื่อใส่ครบแล้ว จับมาวางลง และเรียงให้เข้าที่

5. กลับด้านของซี่ลวดแถวบน เอาออกมาทางซ้ายมือ และนำซี่ลวดแถวบน (ด้านใน) สลับทิศทางกับซี่ลวดแถวบน

6. นำวงล้อมาวางไว้

7. จับซี่ลวดตัวบนที่เอียงออกมา ใส่รูด้านนอกของซี่ลวด และหมุนน็อคล็อคปิดภายในขอบล้อ

8. นับออกไปจากดุมล้อ ไป 6 รู (จับ6) และขยับวงล้อตาม จากนั้นให้เอาซี่ลวดด้านในที่นับได้ 6 รู มาสลับด้านกับซี่ลวดอันแรก จะได้ดังภาพ (รู เว้น รู)

9. จากนั้นทำเหมือนเดิมต่อไป จนครบวงล้อ

10. กลับด้านขอบล้อ และทำเหมือนกันกับข้างแรก

11. ได้ครบทุกเส้นก็มาจับดูว่ามีเส้นไหนหลวมไปหรือไม่ หลังจากนั้นขันน็อตให้ตึง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ขอบคุณ https://www.pohchae.com/2023/12/09/motorcycle-wheel-spokes/