แบตเตอรี่เกลือ ความจุสูงกว่าลิเธียมไอออน 4 เท่า และไม่ระเบิด

แม้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะเป็นที่นิยมใช้ประโยชน์ได้อย่า … อ่านเพิ่มเติม แบตเตอรี่เกลือ ความจุสูงกว่าลิเธียมไอออน 4 เท่า และไม่ระเบิด