มาใหม่ » อาการกดเกียร์ 1 ไม่ลง(ลงยากมาก) ..ลองตั้งครัชก็แล้ว ก็ไม่หาย ตั้งครัชที่สาย ที่เครื่อง ครัชไม่จาก

อาการกดเกียร์ 1 ไม่ลง(ลงยากมาก) ..ลองตั้งครัชก็แล้ว ก็ไม่หาย ตั้งครัชที่สาย ที่เครื่อง ครัชไม่จาก

26 มกราคม 2024
106   0

ทดลองอย่างนี้นะครับ

1. ดับเครื่องไม่ต้องติดเครื่องแล้วทดลองใส่เกียร์ต่างๆ ไล่ไปตั้งแต่เกียร์1 แล้วก็ไปเกียร์ 2 3 4 5 ตอนใส่เกียร์ 2 3 4 อาจต้องขยับรถเดินหน้าถอยหลังนิดนึงว่าเข้าเกียร์ได้ไหม ถ้าใส่เกียร์ 1 ไม่ได้ มันไม่ใช่เรื่องตั้งคลัชแล้วครับอาจเป็นข้างในเครื่องตรงเกียร์อาจเกิดจากตัวก้ามปูสำหรับเขี่ยเกียร์ตัวก้ามปูมันสึกหรือคดงอทำให้มันเขี่ยเฟืองไปไม่ตรงตำแหน่ง

2. ถ้าดับเครื่องแล้วเข้าเกียร์ได้แต่พอติดเครื่องแล้วเข้าเกียร์ 1 ไม่ได้ก็จะเกิดจากการที่แผ่นคลัชมันไม่จากกันตอนเราบีบคลัชทำให้เข้าเกียร์ยาก….สาเหตุอาจเกิดจากตั้งคลัชที่สายมันดึงไม่พอแต่ที่เล่ามาคุณลองตั้งแล้วอันไม่พอตอนนี้ก็เป็นข้างในเครื่องอีกแล้วครับ….ก้านเหล็กที่มาดันฝาบีบคลัชมันดันมาไม่พอดันฝาบีบคลัชให้แยกออกจากแผ่นคลัชอาจต้องถอดแกนเหล็กมาเชื่อมพอกให้มันยาวขึ้นครับ……เปลี่ยนแผ่นคลัชก็ไม่หายครับเพราะยิ่งทำให้มันจับกับแน่นกว่าเดิม