เเนะนำการใช้งานเบื้องต้นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Deco รุ่น Super Ace (ศูนย์ฯ LuckyEV)

หัวข้อต่างๆ ใน Video 00:00 เริ่มต้น 00:27 ตรวจสอบอุปกรณ … อ่านเพิ่มเติม เเนะนำการใช้งานเบื้องต้นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Deco รุ่น Super Ace (ศูนย์ฯ LuckyEV)