คลิปอธิบาย การชาร์จรถ EV , ชาร์จนานแค่ไหนถึงเต็ม? ชาร์จเร็วแบตเสื่อม? ชาร์จกลางฝน?