ห้องพูดคุย » อีกวิธีปลดล๊อคความเร็วรถจักรยานไฟฟ้าแม่บ้าน

อีกวิธีปลดล๊อคความเร็วรถจักรยานไฟฟ้าแม่บ้าน

5 ตุลาคม 2023
224   0

How to unlock the speed of an electric bicycle

กำเบรคค้างไว้

บิดคันเร่งสุด

เปิดสวิทซ์ด้วยกุญแจไว้ประมาณ10วินาที

ปิดสวิทซ์

เปิดสวิทซ์ด้วยกุญแจใหม่