มาใหม่ » แนะนำการขับขี่รถวิบาก และการขี่เข้าโค้ง

แนะนำการขับขี่รถวิบาก และการขี่เข้าโค้ง

4 ตุลาคม 2023
330   0

Introducing motocross driving and riding in curves

แนะนำการเข้าโค้งรถวิบาก สามารถนำไปใช้ในป่า ใช้กับทางลูกรังได้เช่นกันครับ ..

รถ #KLX250 มีรายละเอียดคือ . อุปกรณ์ความแรงต่างๆจาก https://www.facebook.com/GiantBikeShop .

โช้คทั้งหน้าและหลังจาก K100% ใช้โค้ด Ping97 เพื่อรับส่วนลด .

ดูแลรถทั้งหมดโดย TonDirtBikeShop สันติธรรม เชียงใหม่ .

ยางที่ใช้ http://www.mitasthailand.com/ .

อุปกรณ์ชุดจาก https://www.just1thailand.com/

ขอขอบคุณคลิปดีๆจากยูทูป
https://www.google.com/..9555184&q=%E0%B8%82%E0%B8%..