ห้องพูดคุย » มาดูว่า ในใบจดทะเบียนรถมอไซค์ไฟฟ้า มีเลขเครื่องยนต์ไหม?

มาดูว่า ในใบจดทะเบียนรถมอไซค์ไฟฟ้า มีเลขเครื่องยนต์ไหม?

9 กันยายน 2023
356   0

△ลักษณะตรงรุ่นของรถที่จดทะเบียน

△หลังจากจดทะเบียนเสร็จ จะได้รับ ใบคู่มือจดทะเบียน และแผ่นป้าย+ใบทะเบียน ..ส่วนกรอบใส่ เราต้องไปจัดหาเองนะครับ