อ.กอล์ฟ จัดท่าขี่ที่ถูกต้องให้น้องชินโจ EP2

ขอขอบคุณช่อง ชินโจโมโตครอส