มาใหม่ » แก้ปัญหาเฟืองคันสตาร์ทรูดในYamaha dt, rxs, rxk,rx100/ เกิดจากอะไร?แก้ตรงไหน?

แก้ปัญหาเฟืองคันสตาร์ทรูดในYamaha dt, rxs, rxk,rx100/ เกิดจากอะไร?แก้ตรงไหน?

19 กุมภาพันธ์ 2023
1012   0